Skip to content
首頁 > 光學元件 > 光學元件、儀器銷售 > 恒洋光學 > 光學支撐件 > 叉式壓板/平台壓板 > MBC系列 底座壓板

MBC系列 底座壓板

型號:MBC-1、MBC-2、MBC-3

 

MBC系列-底座壓板

3D圖紙下載