Skip to content
首頁 > 光學元件 > 光學元件、儀器銷售 > 恒洋光學 > 光學濾光片 > HLPH-高品質介質長波通濾光片

HLPH-高品質介質長波通濾光片

高品質介質長波通濾光片
HLPH-高品質介質長波通濾光片
中心波長nm透射帶nm截止帶nm直徑12.5mm直徑25mm直徑50mm
型號型號型號
400415-2000200-385HLPH-400-D12HLPH-400-D25HLPH-400-D50
425440-2000200-410HLPH-425-D12HLPH-425-D25HLPH-425-D50
450465-2000200-435HLPH-450-D12HLPH-450-D25HLPH-450-D50
475490-2000200-460HLPH-475-D12HLPH-475-D25HLPH-475-D50
500515-2000200-485HLPH-500-D12HLPH-500-D25HLPH-500-D50
525540-2000200-510HLPH-525-D12HLPH-525-D25HLPH-525-D50
550565-2000200-535HLPH-550-D12HLPH-550-D25HLPH-550-D50
575590-2000200-560HLPH-575-D12HLPH-575-D25HLPH-575-D50
600615-2000200-580HLPH-600-D12HLPH-600-D25HLPH-600-D50
625640-2000200-610HLPH-625-D12HLPH-625-D25HLPH-625-D50
650665-2000200-630HLPH-650-D12HLPH-650-D25HLPH-650-D50
675690-2000200-650HLPH-675-D12HLPH-675-D25HLPH-675-D50
700715-2000200-680HLPH-700-D12HLPH-700-D25HLPH-700-D50
725740-2000200-700HLPH-725-D12HLPH-725-D25HLPH-725-D50
750770-2000200-730HLPH-750-D12HLPH-750-D25HLPH-750-D50
775795-2000200-750HLPH-775-D12HLPH-775-D25HLPH-775-D50
800820-2000200-780HLPH-800-D12HLPH-800-D25HLPH-800-D50
825845-2000200-800HLPH-825-D12HLPH-825-D25HLPH-825-D50
850870-2000200-830HLPH-850-D12HLPH-850-D25HLPH-850-D50
875895-2000200-855HLPH-875-D12HLPH-875-D25HLPH-875-D50
900920-2000200-875HLPH-900-D12HLPH-900-D25HLPH-900-D50
925945-2000200-900HLPH-925-D12HLPH-925-D25HLPH-925-D50
950970-2000200-925HLPH-950-D12HLPH-950-D25HLPH-950-D50
975995-2000200-950HLPH-975-D12HLPH-975-D25HLPH-975-D50
10001025-2000200-975HLPH-1000-D12HLPH-1000-D25HLPH-1000-D50
10251050-2000200-1000HLPH-1025-D12HLPH-1025-D25HLPH-1025-D50
10501075-2000200-1025HLPH-1050-D12HLPH-1050-D25HLPH-1050-D50
10751100-2000200-1050HLPH-1075-D12HLPH-1075-D25HLPH-1075-D50
11001125-2000200-1075HLPH-1100-D12HLPH-1100-D25HLPH-1100-D50