Skip to content
首頁 > 光學元件 > 光學元件、儀器銷售 > 恒洋光學 > 光學濾光片 > HSPH-高品質介質短波通濾光片

HSPH-高品質介質短波通濾光片

 
高品質介質短波通濾光片
HSPH-高品質介質短波通濾光片
中心波長nm透射帶nm截止帶nm直徑12.5mm直徑25mm直徑50mm
型號型號型號
400300-390415-610HSPH-400-D12HSPH-400-D25HSPH-400-D50
425300-415440-635HSPH-425-D12HSPH-425-D25HSPH-425-D50
450300-440465-660HSPH-450-D12HSPH-450-D25HSPH-450-D50
475300-465490-685HSPH-475-D12HSPH-475-D25HSPH-475-D50
500300-490515-715HSPH-500-D12HSPH-500-D25HSPH-500-D50
525300-515540-740HSPH-525-D12HSPH-525-D25HSPH-525-D50
550350-535565-825HSPH-550-D12HSPH-550-D25HSPH-550-D50
575350-560590-850HSPH-575-D12HSPH-575-D25HSPH-575-D50
600350-585615-900HSPH-600-D12HSPH-600-D25HSPH-600-D50
625350-610640-925HSPH-625-D12HSPH-625-D25HSPH-625-D50
650350-635665-960HSPH-650-D12HSPH-650-D25HSPH-650-D50
675350-660690-1000HSPH-675-D12HSPH-675-D25HSPH-675-D50
700400-685715-1050HSPH-700-D12HSPH-700-D25HSPH-700-D50
725400-710740-1090HSPH-725-D12HSPH-725-D25HSPH-725-D50
750400-735775-1125HSPH-750-D12HSPH-750-D25HSPH-750-D50
775400-760795-1155HSPH-775-D12HSPH-775-D25HSPH-775-D50
800400-785825-1190HSPH-800-D12HSPH-800-D25HSPH-800-D50
825400-810850-1190HSPH-825-D12HSPH-825-D25HSPH-825-D50
850400-835880-1190HSPH-850-D12HSPH-850-D25HSPH-850-D50
875425-860905-1220HSPH-875-D12HSPH-875-D25HSPH-875-D50
900425-885930-1250HSPH-900-D12HSPH-900-D25HSPH-900-D50
925445-910955-1290HSPH-925-D12HSPH-925-D25HSPH-925-D50