Skip to content
首頁 > 光學元件 > 光學元件、儀器銷售 > 恒洋光學 > 光學濾光片 > HWPE-經濟型介質短波通濾光片

HWPE-經濟型介質短波通濾光片

 
經濟型介質短波通濾光片
HWPE-經濟型介質短波通濾光片
中心波長nm透射帶nm截止帶nm直徑12.5mm直徑25mm直徑50mm
型號型號型號
400250-385420-485HWPE-400-D12HWPE-400-D25HWPE-400-D50
450250-430470-545HWPE-450-D12HWPE-450-D25HWPE-450-D50
500250-480520-610HWPE-500-D12HWPE-500-D25HWPE-500-D50
550250-530575-665HWPE-550-D12HWPE-550-D25HWPE-550-D50
600400-580625-795HWPE-600-D12HWPE-600-D25HWPE-600-D50
650400-630675-850HWPE-650-D12HWPE-650-D25HWPE-650-D50
700400-680725-900HWPE-700-D12HWPE-700-D25HWPE-700-D50
750400-725800-990HWPE-750-D12HWPE-750-D25HWPE-750-D50
800400-775850-1050HWPE-800-D12HWPE-800-D25HWPE-800-D50
850400-820910-1110HWPE-850-D12HWPE-850-D25HWPE-850-D50
900425-865960-1170HWPE-900-D12HWPE-900-D25HWPE-900-D50
950450-9101025-1235HWPE-950-D12HWPE-950-D25HWPE-950-D50
1000465-9401085-1305HWPE-1000-D12HWPE-1000-D25HWPE-1000-D50
1050485-10001130-1370HWPE-1050-D12HWPE-1050-D25HWPE-1050-D50
1100510-10501180-1440HWPE-1100-D12HWPE-1100-D25HWPE-1100-D50