Skip to content
首頁 > 光學元件 > 光學元件、儀器銷售 > 恒洋光學 > 光學窗口 > K9球罩窗口 > GWH-16 K9球罩窗口 無鍍膜

GWH-16 K9球罩窗口 無鍍膜

 
GW16

GWH16-K9球罩窗口

型號 直徑mm 高度mm 厚度mm

鍍膜

GWH16-025

25.0 11.5 1.0
GWH16-050 50.0 24.0 2.0

GWH16-075

75.0 36.5 3.0
GWH16-100 100.0 49.0 4.0