Skip to content
首頁 > 光學元件 > 光學元件、儀器銷售 > 恒洋光學 > 光學調整架 > 光束抬高器 > BSH系列-光束轉折器

BSH系列-光束轉折器

 
 
 
BSH系列-光束轉折器(BSH101)
型號AB
BSH1012032
BSH10225/25.432
BSH1033036

 

BSH系列-光束轉折器(BSH111)
型號夾持直徑ABCHL
BSH111Ø5013250-18032470
BSH112Ø6013757-18033480

 

BSH系列-光束轉折器(BSH300)
型號BSH301BSH302BSH303BSH304BSH305BSH306BSH307BSH308
夾持直徑mmØ15Ø20Ø25Ø25.4Ø30Ø40Ø50Ø50.8