Skip to content
首頁 > 光學元件 > 光學元件、儀器銷售 > 恒洋光學 > 光學調整架 > 其他光學元件夾持器件 > MA/MAH 45度固定式鏡架

MA/MAH 45度固定式鏡架

 
 
 

MA、MAH--45度固定式鏡架

3D圖紙下載

MA/MAH 45度固定式鏡架
型號鏡片尺寸貫穿孔重量kg
MA45-11.0 inch0.03
MA45-22.0 inch0.28
MAH45-11.0 inch0.02
MAH45-22.0 inch0.18