Skip to content
首頁 > 光學元件 > 光學元件、儀器銷售 > 恒洋光學 > 光學調整架 > 可調透鏡夾持鏡架 > GLM系列 自定心透鏡夾持器

GLM系列 自定心透鏡夾持器

 
 

GLM系列-同心可調整架

3D圖紙下載

GLM系列-同心可調整架
型號AØB(min)ØB(max)HCØD重量(g)
GLM-0101M443530186270
GLM-0102M47645223.5106190
GLM-0103M65807552150450
GLM-0201M676445.545.5106285