Skip to content
首頁 > 光學元件 > 光學元件、儀器銷售 > 恒洋光學 > 光學調整架 > 稜鏡架-V型夾持器 > PTS系列 V型夾持器

PTS系列 V型夾持器

 
 

3D圖紙下載

PTS系列-V型夾持器
型號ABCHLDdEM重量g
PTS-2520203450.5M40-2536.5
PTS-502850508832M63.2/6*3.512-5040170
PTS-7535657811550M6*106.5/12*725-7550370
PTS-100458010515350M6*147/12*850-10064750