Skip to content
首頁 > 光學元件 > 光學元件、儀器銷售 > 恒洋光學 > 光學調整架 > 透鏡-反射鏡-鏡架 > TTMSO系列 三軸鏡架帶鎖緊

TTMSO系列 三軸鏡架帶鎖緊

 
 

3D圖紙下載

TTMSO系列-三軸鏡架帶鎖緊
型號夾持直徑最大夾持厚度中心高度螺距調整範圍自重kg
TTMSO-05S12.76150.25±4°0.05
TTMSO-08SL20825.40.25±4°0.13
TTMSO-08SR20825.40.25±4°0.13
TTMSO-1SL25.4825.40.25±4°0.12
TTMSO-1SR25.4825.40.25±4°0.12
TTMSO-1.2SL30825.40.25±4°0.16
TTMSO-1.2SR30825.40.25±4°0.16
TTMSO-2SL50.88380.25±4°0.21
TTMSO-2SR50.88380.25±4°0.21
TTMSO-3SR76.213500.25±4°0.31
TTMSO-4SR101.613680.25±4°0.71