Skip to content
首頁 > 光學元件 > 光學元件、儀器銷售 > 恒洋光學 > 光學透鏡 > 硅平凸透鏡 > GLH-81 3-5μm IR1增透

GLH-81 3-5μm IR1增透

 
GL81
GLH-81硅平凸透鏡
直徑mm焦距EFL(mm)背焦BFL(mm)半徑R1(mm)中心厚度Tc(mm)邊厚Te(mm)無鍍膜雙面增透@3-5微米
型號型號
12.715.014.336.42.62.0GLH81-012-015GLH81-012-015-IR1
12.720.019.348.52.42.0GLH81-012-020GLH81-012-020-IR1
12.740.039.497.02.22.0GLH81-012-040GLH81-012-040-IR1
25.425.424.461.63.32.0GLH81-025-025GLH81-025-025-IR1
25.450.048.8121.34.03.3GLH81-025-050GLH81-025-050-IR1
25.475.073.8181.94.03.6GLH81-025-075GLH81-025-075-IR1
25.4100.098.8242.54.03.7GLH81-025-100GLH81-025-100-IR1
25.4150.0148.7363.84.03.8GLH81-025-150GLH81-025-150-IR1
25.4200.0198.7485.14.03.8GLH81-025-200GLH81-025-200-IR1
25.4500.0499.41212.72.12.0GLH81-025-500GLH81-025-500-IR1
25.4750.0749.41819.02.02.0GLH81-025-750GLH81-025-750-IR1
25.41000.0999.42425.32.02.0GLH81-025-1000GLH81-025-1000-IR1