Skip to content
首頁 > 光學元件 > 光學元件、儀器銷售 > 恒洋光學 > 移動台 > LZ-手動旋轉台

LZ-手動旋轉台

 

LZ系列-精密旋轉台
型號台面直徑最小調整量
LZ-1Φ73mm6′ (參考)
LZ-2Φ56mm10′ (參考)
LZ-3-1Φ82mm(帶千分尺)15′ (參考)
LZ-3-2Φ82mm15′ (參考)
LZ-4Φ100mm36′ (參考)
LZ-5Φ29mm3′ (參考)