Skip to content
首頁 > 光學元件 > 光學元件、儀器銷售 > DHC大恒光電 > 光學元件系列 > 透鏡 > 平凸透鏡 > GCL-010A系列Ø25.4 K9平凸透鏡(可見光多層增透)

GCL-010A系列Ø25.4 K9平凸透鏡(可見光多層增透)

平凸鏡片通常用來聚焦平行光。平凸透鏡的前後表面不對稱,因此可以有效地減少球差,特別是在物像距離不相等的應用場合中。最佳應用是將物體放在無窮遠處(即視為平行光入射),在焦平面成像。此時,物象共軛比(即物距/像距)為無窮大。透鏡的凸面應該朝向物方方向放置。大恆光電現貨供應各種規格的K9平凸透鏡。

此系列為:普通單層MgF2鍍膜,無損傷閾值要求,可以在450-800範圍獲得低至0.5%的反射率,且具有>7.5j/cm2(10ns 10Hz 532nm 或者 1064nm)的損傷閾值。

GCT-L0101 K9平凸透鏡(MgF2增透膜) (350-750nm)

型號

Ø

R

f’

fb

Tc

Te

重量(g)

參考價格(未稅)

GCL-010115A

25.4

12.92

25

17.09

12

1.45

10

NT1610

GCL-010158A

25.4

15.5

30.0

24.66

8.1

1.49

6.5

NT1524

GCL-010159A

25.4

18.09

35.0

30.39

7.0

1.79

5.8

NT1524

GCL-010160A

25.4

20.67

40.0

36.31

5.6

1.24

4.5

NT1524

GCL-010161A

25.4

23.26

45.0

41.57

5.2

1.43

4.3

NT1524

GCL-010109A

25.4

26.25

50.8

46.8

6.0

2.7

5.6

NT1524

GCL-010162A

25.4

31.01

60.0

56.9

4.7

1.98

4.3

NT1524

GCL-010110A

25.4

38.76

75.0

71.7

5.0

2.9

5

NT1524

GCL-010163A

25.4

43.93

85.0

82.17

4.3

2.42

4.3

NT1524

GCL-010111A

25.4

51.68

100.0

96.7

5.0

3.4

6

NT1524

GCL-010164A

25.4

64.6

125

122.69

3.5

2.24

3.7

NT1524

GCL-010112A

25.4

77.52

150.0

147.4

4.0

3.0

5

NT1524

GCL-010113A

25.4

90.44

175.0

172.4

4.0

3.1

5

NT1524

GCL-010154A

25.4

103.36

200.0

197.7

3.5

2.7

4

NT1524

GCL-010165A

25.4

116.28

225.0

222.69

3.5

2.8

4

NT1524

GCL-010166A

25.4

129.2

250.0

247.69

3.5

2.87

4.1

NT1524

GCL-010155A

25.4

155.04

300.0

297.7

3.5

3

4.2

NT1524

GCL-010167A

25.4

206.72

400.0

397.69

3.5

3.11

4.2

NT1524

GCL-010156A

25.4

258.4

500.0

497.7

3.5

3.2

4.3

NT1524

GCL-010157A

25.4

516.8

1000.0

997.7

3.5

3.3

4.4

NT1581

GCL-010151A

25.4

387.6

750

747.7

3.5

3.29

4.3

NT1524

GCL-010152A

25.4

775.2

1500

1497.7

3.5

3.4

4.4

NT1581

GCL-010153A

25.4

1033.6

2000

1997.7

3.5

3.4

4.4

NT1581

f:物方焦距

f’:像方焦距

f b:後截距

Ø:直徑

Tc:中心厚

Te:邊緣厚

F,F’:焦點

H,H’:主點

  • 焦距(f’):±1%@587.6nm
  • 直徑公差(Ø):+0.0/-0.05
  • 中心厚度(Tc):±0.05
  • 中心偏差:3’
  • 光圈:1
  • 局部光圈:0.5
  • 光潔度:IV級
  • 透光孔徑:>90% Ø

大恒光電的所有資訊來自大恒光電網頁,所有版權歸大恒光電,繁體字版權屬安均科技。