GCM-0313系列微型調節支座系列

  在實驗空間受限時,可選用微型支桿(GCM-0311)、微型固定套(GCM-03112)和微型調節支座(GCM-0313)系列,它可以方便快捷地組成一個高度和角度調整裝置,可以使支桿在不改變自身高度的情況下做360∘旋轉。

GCL-0311微型支桿

型號

H

重量(g)

參考價格(未稅)

GCM-031101M

16

4

NT365

GCM-031102M

21

5

NT365

GCM-031103M

26

6

NT365

GCM-031104M

31

7

NT365

GCL-0312微型固定套

型號

重量(g)

參考價格(未稅)

GCM-0312M

2

NT387

GCL-0313微型調節支座

型號

H

重量(g)

參考價格(未稅)

GCM-031301M

16

4

NT514

GCM-031302M

21

6

NT514

GCM-031303M

26

7

NT514

大恆光電的所有資訊來自大恆光電網頁,所有版權歸大恆光電,繁體字版權屬安均科技。