GCM-01系列螺旋高度調節架

  螺旋高度調節架是用來對光學元件的高度進行調整的部件,調節輪旋轉一周可以使光學元件升高12mm,調整方便、快速、準確。固定輪用來固定調好的高度。該部件可以很方便地與磁性表座(GCM-42)、磁性底盤(GCM-43)、固定板(GCM-30)、固定座(GCM-53)或光學平台等連接。

型號

ØA

ØB

Hmin

Hmax

重量(g)

參考價格(未稅)

GCM-0101M

12

32

50

65

109

NT1478

GCM-0102M

12

32

60

85

129

NT1529

GCM-0103M

12

32

75

115

160

NT1605

GCM-0104M

12

32

110

180

237

NT1656

大恆光電的所有資訊來自大恆光電網頁,所有版權歸大恆光電,繁體字版權屬安均科技。