GCM-0603系列窄型透鏡夾持器

  該產品可以用來固定一至二個不同尺寸和形狀的光學元件。平台上有用來放置平面型元件的承物台和固定圓柱型或曲面型元件的V型槽。

GCM-0603窄型透鏡夾持器

型號

Hmax

L

S

A

a

B

ØDmax

重量(g)

最小夾持厚度

參考價格(未稅)

GCM-060301M

73

48

10

M4

30

49

≦5mm(Te)

NT1251

GCM-060302M

140

95

14

2-M6

50

M6

75

150

≦5mm(Te)

NT1377

GCM-060303M

110

68

12

2- Ø6.5

25

M4

50

90

≦5mm(Te)

NT1605

GCM-060304M

175

128

14

2- Ø6.5

50

M6

100

225

NT1757

大恆光電的所有資訊來自大恆光電網頁,所有版權歸大恆光電,繁體字版權屬安均科技。