GCM-90系列三維組合平移台

 • 型號: GCM-901601M
 • 頂面高: 92mm
 • 最大外形尺寸: 85×71.5×92
 • 行程: X.Y±6.5 Z: ±5.5

組合用產品

數量

參考價格(未稅)

GCM-125102BM

1

來電洽詢

GCM-1601M

1

NT3325

 • 型號: GCM-901602M
 • 頂面高: 126mm
 • 最大外形尺寸: 137x129x126
 • 行程: X.Y±12.5 Z: ±6.25

組合用產品

數量

參考價格(未稅)

GCM-125302BM

1

來電洽詢

GCM-1602M

1

NT3958

 • 型號: GCM-901603M
 • 頂面高: 50mm
 • 最大外形尺寸: 85×101.5×100
 • 行程: X.Y.Z: ±6.5

組合用產品

數量

參考價格(未稅)

GCM-125102BM

1

來電洽詢

GCM-1641M

1

NT3325

 • 型號: GCM-901604M
 • 頂面高: 60mm
 • 最大外形尺寸: 137x129x148.5
 • 行程: X.Y.Z: ±12.5

組合用產品

數量

參考價格(未稅)

GCM-125302BM

1

來電洽詢

GCM-1642M

1

NT3958

 • 型號: GCM-901101M
 • 頂面高: 52.8mm
 • 最大外形尺寸: 85×71.5×52.8
 • 行程: X.Y.Z: ±12.5

組合用產品

數量

參考價格(未稅)

GCM-125102BM

1

來電洽詢

GCM-1102M

1

NT2642

 • 型號: GCM-901102M
 • 頂面高: 65mm
 • 最大外形尺寸: 137x129x65
 • 行程: X.Y: ±12.5
 • 水平面內轉動:360∘轉動

組合用產品

數量

參考價格(未稅)

GCM-125302BM

1

來電洽詢

GCM-1101M

1

NT3325

 • 型號: GCM-901103M
 • 頂面高: 77.2mm
 • 最大外形尺寸: 110x110x77.2
 • 水平面內轉動:360∘轉動
 • 擺角: ±5∘

組合用產品

數量

參考價格(未稅)

GCM-730202M

2

來電洽詢

GCM-1108M

1

NT3680

 • 型號: GCM-901255AM
 • 中心高: 160mm
 • 最大外形尺寸: 240x240x160
 • 行程: X.Y: ±25 Z:±19
 • 水平面內轉動:360∘轉動

組合用產品

數量

參考價格(未稅)

GCM-125501AM

2

NT8978

GCM-1711M

1

NT6893

 

大恆光電的所有資訊來自大恆光電網頁,所有版權歸大恆光電,繁體字版權屬安均科技。