GCT-0802系列鏡圏

  • 多種夾持直徑
  • 鏡圈放在鏡架中使用
  • 鏡圈可互換

注意:

GCT-0802系列可配合GCT-080204的鏡架一起使用

型號

ØD

Ød

夾持鏡片邊緣厚度

參考價格(未稅)

GCT-080210

6

5

≦2.2

NT644

GCT-080211

10

8

≦2.2

NT644

GCT-080212

12.7

10.5

≦2.2

NT644

GCT-080213

20

19

≦2.5

NT644

大恆光電的所有資訊來自大恆光電網頁,所有版權歸大恆光電,繁體字版權屬安均科技。