GCI-020107光纖傳光束(光纖光源配套)

型號

內芯直徑(1)

內芯直徑(2)

長度

A

B

C

D

參考價格(未稅)

GCI-020107

Ø4

Ø1

800

7.67

12

20

3

NT3654

大恆光電的所有資訊來自大恆光電網頁,所有版權歸大恆光電,繁體字版權屬安均科技。